ניהול ופיקוח הנדסי

ניהול, תכנון, תיאום ופיקוח

ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות תשתיות, בנייה, מערכות ופיתוח בפרויקטים למבני מגורים, מבני ציבור, מבני מסחר ומשרדים.

ניהול ותכנון הפרויקט החל מבדיקת כדאיות כלכלית דרך היזם, ייצוג מול רשויות וגורמים רלוונטיים, בחירת צוות יועצים ומתכננים, בחירת קבלן ועד שלב הביצוע והאכלוס.

ניהול ופיקוח בשלב ביצוע

 • הכרת שטח האתר, סביבתו ותנאיו המיוחדים
 • ייצוג המזמין בבירור הפרוגרמה עם המתכנן והיועצים
 • ייצוג מול הרשויות
 • מעקב התקדמות התכנון
 • תיאום בין המתכננים
 • יעוץ והכנת מסמכי המכרז וכתבי כמויות ובדיקתם
 • הכנת אומדן תקציבי לפרויקט
 • השוואת הצעות מחיר מקבלנים
 • ניהול מו”מ עם קבלנים

ניהול פרויקטים בשלב תכנון

 • שמירה על מסגרת תקציבית
 • מעקב ושמירה על לוח הזמנים
 • ניהול ועריכת ישיבות תיאום קבועות באתר
 • דיווח מפורט ושוטף למזמין
 • פיקוח וליווי מקצועי שוטף
 • בדיקת חשבונות חלקיים וסופי ואישורים
 • קבלה ואישור העבודה עם המתכננים
 • ליווי הקבלן במסירת דירות לדיירים

 

לגלריית פרויקטים

x