בקרת איכות

החברה מתמחה בהכנת תכניות בקרת איכות לפרויקטים, על פי דרישות המזמין, בהתאם לנוהלי ISO

ובתיאום עם הקבלן המבצע.
החברה מיישמת את תכנית בקרת האיכות באתר ועובדת מול אבטחת האיכות ובתיאום עם הקבלן.

  • עריכת חוות דעת הנדסית ליזמים, לקבלנים ולגופים עסקיים נוספים.
  • הכנת תכנית בקרת איכות לפרויקט
  • מעקב ביצוע אבטחת איכות לפרויקט בהתאם לתכנית.
  • כתיבת מפרטי מכר
  • בדיקת התאמת מפרטי מכר עם תכניות מכר
  • בדיקת תכניות בהתאם לדרישות התקנים והחוקים

 

בתחום בקרת האיכות מלווה החברה פרויקטים בסדר גודל לאומי ובהם פוליסיטי – עיר המשטרה, עיר הבה”דים של צה”ל,  ובנוסף  ביוטכנולוגי בהדסה עין כרם, אצטדיון בית כלא בבאר שבע, חוצה ישראל ועוד.

לגלריית פרויקטים

x