ייזום וניהול ייזום פרויקטים

החברה עוסקת בייזום פרטי, ברכישת קרקע ובבניית מבני מגורים ומשמשת כבסיס למשקיעים מהארץ ומחו”ל בפרויקטים לבנייה בארץ ברכישת קרקעות, בליווי ובניהול הפרויקטים. תהליך הליווי כולל רכישת הקרקע, תכנון וקבלת היתרי בניה, תכנון הבניה, בחירת קבלן, שיווק ומכירה של הפרויקט, ייצוג מול הדיירים (טיפול בתיק דייר הכולל גביית כספים), עבודה מול עו”ד והבנק היקף כספי של פרויקטים בייזום ובניהול ייזום  כ- 500,000,000 ₪

 • איתור משקיעים פוטנציאלים ליזמות ולשותפות ביזמות
 • איתור קרקעות עם פוטנציאל לרווח גבוה
 • ליווי מלא לפרויקט:
  • רכישת קרקע
  • תכנון וקבלת היתרי בניה
  • יציאה למכרז ובחירת קבלן
  • ניהול, שיווק ומכירה לפרויקט
  • ייצוג מלא מול הדיירים
  • תמיכה בליווי המשפטי והפיננסי של הפרויקט

 

לגלריית פרויקטים

x