מדיניות איכות

עם הפנים ללקוח:

 1. מתן מענה לצורכי הלקוח וע”פ מפרט דרישותיו, באמצעות פתרונות איכותיים על פי iso 9001: 2008 ומנה”ר B , ברמה מקצועית גבוהה ובידע עדכני.
  הפתרונות יאפשרו ללקוח יישום מוצלח המביא לתוצאות לאורך זמן.
 2. הלקוח יקבל את תוצרי העבודה והשירות בהתאם ללוח זמנים שנקבע.
 3. תבוצע פעולה מתמדת להבטחת והגברת שביעות רצון הלקוח.
 4. חברת לנבר, תהייה בקשר מתמיד ובהקשב ללקוח.
 5. מדיניות איכות תיושם ע”י העובדים בכל עת.

כלפי המשרד:

 1. פיתוח מתמיד של ידע המיומנות וההנעה של העובדים.
 2. קיום מערך תמיכה מקצועי לצוות עובדי החברה משלב הכנת ההצעה ולאורך כל שלבי התמיכה בלקוח.
 3. פעילות מתמידה לחיזוק עבודת הצוות , שיתוף הפעולה, והעברת הידע בין העובדים ובין התחומים המקצועיים.
 4. העמדת התשתית הטכנולוגית והמנהלית הנדרשת לביצוע איכותי של העבודות.
x